--------------------------

 

เกษตรทฤษฏีใหม่

ทฤษฏีใหม่คืออะไร

เกษตรทฤษฎีใหม่

กฤษฏีใหม่คืออะไร ถ้าหากไม่เคยชินกับทฤษฏีใหม่ก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก โดยภูมิหลังรัฐศาสตร์การทูต สาขาการเกษตรที่ผมจบมานั่น ก็คงจะลำบากที่จะใช้ขีดความสามารถที่ได้จากพื้นภูมิหลังมาอธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่มีโอกาสได้ถวายงานอยู่นั่น ก็"พยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพยายามถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงทฤษฏีใหม่

 

ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปีที่เราได้พัฒนากันภายใต้แผนพัฒนาฯนั้นจะเห็นได้ว่าเราได้รับความสำเร็จอย่างดีที่เดียวในแง่ของเศรษฐกิจ แต่สัดส่วนทางด้านเกษตรซึ้งเคยสร้างความร่ำรวยให้กับประเทศก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ การเกษตรจะอยู่ได้ต้องเป็นเกษตรขนาดบริษัทยักษ์ เกษตรกรน้อยๆที่เป็นชาวไร้ ชาวสวนชาวนาจริงๆนั้นนับวันจะต้องได้รับปัญหาอุปสรรคมาจากหลายส่วนหลายปัจจัย

 

ประการแรก ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนั้นดูจะเป็นปัญหามากขึ้นทุกวัน เรื่องดิน น้ำ ปัจจัยการผลิตต่างๆ กี่ดำเนินการผลิตโดยใช้วิธีการดั้งเดิน ซึ้งปัญหาต่างๆภาครัฐพยายามที่จะแก้ไข และต้องยอมรับว่า บทบาทของทางราชการนั่นลดลงในปัจจุบันแต่บทบาทในการพัฒนาก็ยังนำโดยทางราชการอยู่ การแก้ปัญหาขึงเป็นสไตล์แบบราชการกระทรวงกระเกษตรอาจจะประกาศว่าจะลดพื้นที่ปลูกข่าวให้เหลือน้อย ราคาข้าวจะได้สูงขึ้น แต่ใครเดือดร้อนก็ไม่รู้ละครับ เพราะพื้นที่ปลูกข่าวก็หมายถึงพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้น ก็ต้องลดการปลูกข้าว ผลสุดท้ายราคาข้าวสูงขึ้นประชาชนก็ต้องซื้อข้าวราคาแพงขึ้น พระองค์ท่านนั่นทรงมองอย่างเป็นองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร พระองค์ท่านรับสั่งว่าทำอย่างนั่นแล้วประชาชนจะอยู่ไม่ได้ คนจนจะต้องซื้อข้าวแพงและยังทำลายชั้นบรรยากาศอีก ซื้อน้อยคนนักแม้แต่คนที่เป็นครูอาจารย์ก็คงไม่มองอย่านั้น

 

พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า เมื่อเขาลดการปลูกข้าว ก็เหลือข้าวที่ปลูกกันในแถบลุ่มแม่น้ำเข้าพระยาเป็นต้น แล้วต้องขนข้าวไปขายในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้พาหนะ ต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆแล้วก็ปล่อยแก๊สขึ้นไป ผลสุดท้ายก็ทำลายชั้นบรรยากาศ เห็นมั้ยครับว่า พระองค์ทรงมอง อย่างครบวงจรทุกครั้งไป ในส่วนของทฤษฏีใหม่ก็เป็นผลพวงมาจากประสบการณ์ที่พระองค์ทรงได้รับมาตลอด ๕๐ ปีที่ทรงตรองราชย์ ที่ผมบอกว่า ๕๐ ปี ก็คือ ๕๐ ปีจริงๆเพราะถ้าคิดตามแบบอายุราชการของข้าราชการทั้งหมดบนแผ่นดินนี้ไม่มีใครเกิน ๕๐ ปี แต่พระองค์ท่านได้ทรงงานทุกอย่างเต็มที่มากกว่าใครบนแผ่นดินนี้เป็นเวลา ๕๐ ปี ที่ผมกล้ากล่าวเพราะข้าราชการอย่างมาก็ ๔๐ ปีคงไม่มีอะไรผ่านพ้นสายพระเนตรเลย ผลสุดท้ายก็ทรงเป็นผู้นำที่อย่าว่าแต่คนในประเทศเลยนะครับ ต่างประเทศเองก็มีการถวายเหรียญ Agricola จาก FAO เท่าที่ผมรู้นั้นไม่เคยมีถวายกษัตริย์ของประเทศใดมาก่อนเลย มีแต่ผู้นำด้านการพัฒนาด้านโน้นด้านนี้ ทาง FAO บอกมาเลยตอนพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ได้ทำหนังสือซึ่งเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเขาที่ได้ออกหนังสือเกี่ยวกับการทำงานของประมุขประเทศใดประเทศหนึ่ง และพระเจ้าอยู่หัวก็ได้รับเกียรตินั้น และครั้งที่สองก็คือเหรียญ Agricola และรวมถึง AIT ก็ถวายเหรียญในฐานะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชนบท ซึ่งปรากฏแก่สายตาแล้ว หลักการของพระองค์นั้นน่าซาบซึ้งที่สุดคือ ทรงตั้งอยู่บนพื้นฐานความเรียบง่าย ทุกสิ่งทุกอย่างจะตั้งอยู่บนความเรียบง่าย สอง จะใกล้เคียงและผูกติดกับสภาพตามธรรมชาติ และสาม นั้นคือ ความเป็นมนุษย์ในกิจกรรมต่างๆ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมพยายามทำความเข้าใจ ในระหว่างการถวายงาน

 

ทฤษฏีใหม่ถึงแม้นดูวีดีโอแล้ว อ่านเอกสารก็แล้ว ท่านจะถึงอ้อบางอ้อ ง่ายก็คงลำบาก แต่ทำไมนักวิชาการ นักพัฒนาถึงไม่คิดอย่างนั้น คือว่าบ้านเมืองเรานั้นขาดมากที่สุดคือ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการนี้เป็นเรื่องที่เราบกพร่องมากที่สุด ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้น หยิบขึ้นมาเถอะครับ เรามีความล้มเหลวด้านการจัดการทั้งสิ้น ทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนกัน เมื่อเราพูดถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็จะมุ่งไปที่เรื่องการอนุรักษ์ทันที ซึ้งการอนุรักษ์นั่นเป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาชาวบ้าน ว่าเป็นกิจกรรมจิ๊บจ้อยเหลือเกินในขบวนการทั้งหมด เป็นกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมหนึ่งในขบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นเอง แต่เมื่อพูดถึงเรื